lifetree - balance
balanstechnieken

Algemene voorwaarden

 1. Inschrijving:
  Inschrijving is definitief als het volledig ingevulde inschrijfformulier is ontvangen plus de complete betaling van het cursusgeld.
 2. Annulering:
  Annulering kan per mail, per post of telefonisch plaatsvinden. Er worden geen annuleringskosten berekend tot (48 uur) voor begin van de cursus. Hierna brengen wij een bedrag in rekening voor het reserveren van de koffie/thee/lunch en administratiekosten van 25,- euro.
 3. Toetsing en beoordeling:
  Je komt in aanmerking voor een certificaat van deelname als je minimaal 90% van de totale contacttijd actief hebt geparticipeerd en de gehanteerde technieken op een professionele en adequate wijze kunt toepassen. Zulks ter beoordeling van de docenten. Je aanwezigheid wordt op een presentielijst bijgehouden.
 4. Accreditatie:
  Wanneer je bent aangesloten bij een beroepsvereniging spant LT-Balance zich in om accreditatie bij je beroepsvereniging te verkrijgen.
 5. Rechten en Plichten:
  LT-Balance streeft ernaar bij te dragen aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 6. Betalingsvoorwaarden:
  De betaling dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de cursus op onze rekening te zijn gestort. Je ontvangt hiervoor een factuur. De cursuskosten zijn incl. lunch en gebruik van koffie/thee en water. Indien niet tijdig wordt betaald kan de deelnemer van de cursus worden uitgesloten. Bij onvoldoende inschrijvingen of indien een cursus door overmacht niet door kan gaan, vervallen alle kosten. Je wordt daar zo tijdig als mogelijk over geïnformeerd.